Herkesin Aklındaki Soru: İstifa Edenler Tazminat Alabilir mi?

Pek çok işçinin mağdur olduğu konulardan biri de istifa ve kıdem tazminatı konusu. ‘İstifa eden bir işçi hangi koşullarda tazminat alır?’ gibi sorular sıkça sorulan sorular arasında. İstifa eden bir işçi, iş sözleşmesini kendi isteğiyle fesh ettiğinden kıdem tazminatı alamaz. Fakat, iş sözleşmesinin feshinde işçinin haklı bir sebebi varsa, işçinin kıdem tazminatı alması söz konusu olabilir.

İşten çıkarılmaları ya da istifa etmeleri durumunda tazminatlar işçilerin yararına oluyor. Sonraki işlerine başlayana kadar geçimlerini sağlamak için tazminat hayati önem taşıyor.

Bir işçinin iş sözleşmesini fesih etmek için bazı gerekçelere ihtiyacı var.

Bunlar, işçiye karşı ağır ve haksız bir davranışta bulunulması, mobbing uygulanması, işçiye ücretinin ve soysal haklarının zamanında ödememesi gibi hak ihallerini içerir. Bu durumlarda işçi iş sözleşmesini haklı bir şekilde feshedebilir.

İstifa eden işçinin işverene ihbar tazminatı ödemesi gerekir. İhbar tazminatı, işverenin yeni bir işçi bulabilmesi için istifanın önceden bildirilmesi zorunluluğu karşısında ödenen tazminattır.

Sonuç olarak, istifa eden işçi kıdem tazminatı alamaz fakat sözleşme feshi sırasında işçinin haklı bir sebebi varsa kıdem tazminatı talep edebilir.

Ayrıca işçi, haksız yere işten çıkarıldığını düşünüyorsa işverene karşı haksız fesih davası açabilir.

Herhangi bir sebep olmadan istifa eden işçinin kıdem tazminatı almasının bir yolu var. 1475 sayılı eski İş Kanunu’na 1999 yılında eklenen fıkraya binaen, kısmi emeklilik için gerekli olan yaş haddi dışındaki diğer emeklilik koşullarını sağladıkları takdirde işçiler, kıdem tazminatı alabilirler.

Bunun için işçilerin SGK’dan kıdem tazminatı yazısı alarak bunu işverene vermesi gerekir. Aksi takdirde kıdem tazminatı haklarını kaybetmiş olurlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x