Eretna Beyliği: Ortaçağ Anadolusunun Türk hükümdarları

Eretna Beyliği, Ortaçağ Anadolu’sunda önemli bir Türk beyliği olarak tarih sahnesine çıktı.Eretna Beyliği’nin kuruluşu, Anadolu’daki Türkmen beyliklerinin önemli bir parçasıdır ve tarih biliminde önemli bir yer tutar. Eretna Beyliği’nin kuruluşu, hüküm süresi, çöküşü ve hükümdarları hakkında detaylar araştırılmaktadır.

ERETNA BEYLİĞİNİN KURULUŞU

Eretna Beyliği, Eretna Bey tarafından 1335 yılında kuruldu. Beylik, Memlük Sultanlığı’na hizmet etmiş ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde egemenlik kurmuştur.

ERETNA BEYLİĞİNİN HÜKÜM SÜRESİ

Eretna Beyliği, 1335-1381 yılları arasında, yaklaşık 46 yıl boyunca Anadolu’nun farklı bölgelerinde hüküm sürdü. Beylik, genellikle Sivas, Kayseri, Malatya gibi şehirleri içine alan geniş bir coğrafyada varlık gösterdi.

ERETNA BEYLİĞİNİN ÇÖKÜŞÜ

Eretna Beyliği, Timur’un Anadolu’ya yönelik seferleri sırasında 1381 yılında çöktü. Timur’un Anadolu’da yarattığı istikrarsızlık ve baskılar sonucunda Eretna Beyliği, Timur’a tabi hale geldi.

ERETNA BEYLİĞİ HÜKÜMDARLARI

Eretna Beyliği’nin hükümdarları arasında Eretna Bey, Şemseddin Ahmed Bey, İzzeddin İshak Bey gibi önemli isimler bulunmaktadır. Bu liderler, beyliğin kuruluşundan çöküşüne kadar farklı dönemlerde beyliği yönetmişlerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x